Peräpohjolan Keskusta

Click here to edit subtitle

Lapin arvoisia tekoja

Lapin arvoisia tekoja – Keskusta Lapin asialla

Suomi on maa, jossa luottamus, toivo ja usko tulevaisuuteen ovat vahvempia kuin pelko, epäluulo ja vastakkainasettelu. Keskusta haluaa varmistaa koko Suomelle ja kaikille suomalaisille hyvän elämän edellytykset. Yhdessä teemme Suomen ja Lapin arvoisia tekoja. Keskustan Lappi on elinvoimainen, osaava, hyvinvoiva ja yhteinen maakuntamme. Meille tärkeää ensi vaalikaudella ovat etenkin seuraavat asiat:


Elinvoimainen Lappi

 • Vahvistamme Lapin elinvoimaa ja edesautamme uusien työpaikkojen syntyä, yritysten kansainvälisyyttä ja keskinäistä rajayhteistyötä. Kehityksen jatkuminen on varmistettava tehokkaalla aluepoliittisella edunvalvonnalla.
 • Toimivat liikenneyhteydet ovat kilpailukykyisen maakunnan elinehto: niin lentoliikenne kuin radat, tiet ja väylät on pidettävä kunnossa. Maakunnan päätieverkko tulee saattaa kokonaan kuntoon alempiarvoista tieverkkoa unohtamatta, samoin rataverkko on sähköistettävä Kolarin ja Tornion osuudelta.
 • Luomme edellytykset luonnonvarojen kuten metsän monimuotoiselle järkevälle käytölle. Bio- ja kiertotaloutta on vahvistettava ja metsäteollisuuden suurhankkeet mahdollistettava.
 • Edistämme kestävää matkailu-, maaseutu- ja luontaiselinkeinojen kasvua. Tämä tuo Lappiin tuloja ja työtä kaikille. Paikallista yritystoimintaa parannetaan esimerkiksi pilkkomalla julkisia hankintoja.
 • Vaadimme kestävää, luonnon monimuotoisuuden huomioivaa kaivosteollisuutta Lappiin. Haluamme kaivoksille veron tuottamaan tuloa niin maakunnalle kuin kaivospaikkakunnalle.
 • Bio- ja kiertotalous ovat meille tärkeitä. Haluamme edistää uudistuvaa energiaa, paikalliset asukkaat ja olosuhteet huomioiden.
 • Luomme kaavoituksella tulevaisuuden maakuntaa, jossa matkailun, teollisuuden ja muun elinkeinoelämän sekä erityisesti asukkaiden tarpeet yhteensovitetaan kestävästi.


Osaava Lappi

 • Vahvistamme laadukasta varhaiskasvatusta, perusopetusta sekä toisen asteen ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta. Ammatilliseen koulutukseen haluamme lisää opettajia työpaikalla tapahtuvan opetuksen tukemiseen. Ammatillista muuntokoulutusta tulee kehittää.
 • Säilytämme itsenäisen ja kehittyvän yliopiston ja ammattikorkeakoulun sekä vahvistamme niiden opetusta ja tutkimusta vähintään nykyisessä laajuudessaan.
 • Edistämme verkossa tapahtuvaa opetusta ja etätyötä. Tämä edellyttää riittävää valtion rahoitusta toimivien verkkoyhteyksien saamiseksi koko Lappiin.


Hyvinvoiva Lappi

 • Tuomme lähipalvelut kaikkien lappilaisten saataville.
 • Turvaamme perustason sosiaali- ja terveyspalvelut joka kunnassa sekä erikoissairaanhoidon Rovaniemellä ja Meri-Lapissa.
 • Huolehdimme yhdessä lastemme ja nuortemme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Lapsiperheitä on tuettava.
 • Vaadimme oman poliisipartion jokaiseen Lapin kuntaan sekä pelastustoimelle erityisrahoituksen.


Yhteinen Lappi

 • Puhdas lappilainen luonto on meille itsestäänselvyys ja elinehto. Kunnioitamme lappilaisten omaa asiantuntemusta ja näkemystä lähiympäristön asioissa. Haluamme jättää paremman Lapin seuraaville sukupolville.
 • Tuemme saamelaisen alkuperäiskansan asumisen, kielen ja kulttuurin kehitystä ja ylläpitoa.
 • Jokaisen seutukunnan vahvuuksia on tuettava. Asukkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä on vahvistettava.
 • Nuorilla on oltava valoisa tulevaisuus Lapissa. Vahvistamme nuorten yhteiskunnallista osallistumista.