Peräpohjolan Keskusta

Click here to edit subtitle

Peräpohjolan Keskustanaiset

Tervetuloa Keskustanaisiin!

Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten yhdenvertaisuuden sekä perheisiin ja lapsiin liittyvien kysymysten edistämiseksi lainsäädännössä, politiikassa ja käytännössä. Kokoamme yhteen keskustalaisesti ajattelevat naiset, jotja haluavat vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin lähiseudullaan, kotimaassaan sekä globaalilla tasolla. Tarjoamme jäsenillemme mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittyä yhteiskunnallisina toimijoina.

Hyvät keskustanaiset!


Silloin kun Peräpohjolan Keskustanaiset on perustettu, runsas 60 vuotta sitten, aika oli kokonaan toisenlainen kuin tänä päivänä. Suuria eroja löytyy monista  yhteiskunnan rakenteellisista tekijöistä, kuten elinkeino, perheiden koostumus, elintaso, tiestö, kulku- ja tiedotusvälineet. Huolimatta siitä, että ajat ovat muuttuneet, on keskustanaisten poliittinen järjestötyö edelleen tärkeää. Kaikkina vuosikymmeninä mukana olleet naiset ovat aina olleet avaran ja vaativan tehtäväkentän äärellä. 

Peräpohjolassa keskustalaisuudella on juuret syvällä ja vankka kannatus, jonka luomisessa ovat naiset olleet omalla panoksellaan vahvasti mukana. Valistustoiminta on vuosien mittaan tuottanut tulosta, sillä naisten osuus kunnallisessa päätöksenteossa on ollut kaiken aikaa kasvavaa.

Keskustanaisten Peräpohjolan piiri on järjestöllisesti organisoitunut Suomen suurimpaan naisjärjestöön, Suomen Keskustanaisiin, jonka poliittisen toimintaohjelman perusarvoja ovat tasa-arvo, yhteisvastuullisuus, sosiaalinen ja alueellinen oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys sekä ihmisten itsensä kehittäminen. Tässä tehtävässä meille Peräpohjolan naisille riittää paljon työtä ja tehtävää.

Meidän keskustanaisten tehtävänämme on pitää huolta siitä, että päätöksenteko on avointa, päätöksiä tehtäessä kuunnellaan kansalaisten ääntä ja päätökset perustellaan seikkaperäisesti ja selkeästi.  Näin osaltamme säilytämme kansalaisten luottamuksen poliittiseen järjestelmään ja sen uskottavuuteen sekä sen toimivuuteen.

Tuija Palosaari

Puheenjohtaja

Torpantie 4
95410 Tornio
050 595 4475
tuija.palosaari (at) tornio.fi

Arja Heikkinen

varapuheenjohtaja, sihteeri

Toimistomme sijaitsee Keskustan piiritoimistolla Kemissä

Peräpohjolan Keskustanaiset

Valtakatu 25, 2. krs

94100 Kemi

Liity jäseneksi!

Jäsenyys maksaa 20 euroa vuodessa. Summa jakaantuu piirin ja paikallisyhdistyksen kesken. Maksamalla jäsenmaksun tuet toimintaamme edistäen vaikutusmahdollisuuksiamme.

Tutustu maakunnallisiin toimijoihimme

Keskustalla on joukko maakunnallisia toimijoita eri luottamustoimissa. Keskusta on ssuurin ryhmä kaikissa ylikunnallisissa organisaatioissa.

Katso oman kuntasi henkilöt

Peräpohjolan piirissä on 10 kuntaa, joissa kahdessa toimii kuntayhdistys ja kahdeksassa kunnallisjärjestö, jonka alla on useita paikallisyhdistyksiä.