Peräpohjolan Keskusta

Click here to edit subtitle

Kemin Keskustan kunnallisohjelma

Yhteisvastuuta kemiläisistä

Kemiläisten terveydenhoitoon tarvitaan yksi hyvin toimiva terveysasema. Päiväkodeissa ja kouluissa on oltava toimivat tilat ja ryhmäkoot. Päiväkotien vaihtoehtona on oltava tarjolla perhepäivähoitoa. Pienten lasten vanhempia on myös kannustettava lasten hoitamiseen kotona mm. kotihoidon kuntalisää maksamalla. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi on tehtävä yhteistyötä järjestöjen ja seurakunnan kanssa sekä huolehdittava riittävistä opiskelumahdollisuuksista. Vanhusten kotona asumista on helpotettava tukemalla vanhuksia hoitavia omaisia sekä kunnallisella kotiavulla, jota tulee olla myös lapsiperheiden saatavilla. Ikääntyville kemiläisille tarvitaan myös lisää palveluasuntoja.

Kestävää taloudenhoitoa

Kaupungin talouden tervehdyttämistä on jatkettava. On varauduttava siihen, että iso osa kaupungin työntekijöistä jää eläkkeelle lähivuosina. Työvoimakustannusten hallitsemiseksi on huolehdittava työntekijöiden hyvinvoinnista ja työvoima on mitoitettava toimivaksi. Ostopalveluja voidaan käyttää, mikäli palvelu on laadukasta ja edullisempaa kuin oma palvelutuotanto. Kaupungin omaisuudesta ja palvelurakenteesta tulee pitää huolta järkevillä investoinneilla (mm. terveysasema ja Kivikon päiväkoti).

Aktiivista kuntayhteistyötä

Kemin Keskusta suhtautuu myönteisesti vapaaehtoisiin kuntaliitoksiin Meri-Lapissa. Kuntayhteistyön helpottamiseksi on pikimmiten luotava yhteiset tietojärjestelmät. Toimivalla yhteistyöllä voidaan ylläpitää esimerkiksi tasokasta ammattiteatteria ja monipuolisia liikuntamahdollisuuksia.

Tuottavaa elinkeinopolitiikkaa

Kaupungin vetovoimaisuutta asuin- ja yritysympäristönä on parannettava. Satamakangas on kaavoitettava. Sarius ja Ruutinpuisto on rakennettava. Matkailua on kehitettävä ympärivuotiseksi. Kemille tärkeän suurteollisuuden ohelle kaupunkiin on saatava lisää pientä ja keskisuurta yritystoimintaa. Biodieseltehtaan rakentamiseksi Kemiin on oltava aktiivinen.