Peräpohjolan Keskusta

Click here to edit subtitle

Uutiset ja kannanotot

Tanja Joona: valtion 2020 talousarvioesityksestä

Posted by Kai Puro on September 19, 2019 at 7:30 AM

Hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2020 rakentaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää yhteiskuntaa sekä lisää osaamista ja osallisuutta koko Suomessa. Talousarvioesitys sisältää Keskustan tavoitteiden mukaisesti merkittäviä tulevaisuusinvestointeja koulutukseen, työllisyyteen ja kasvuun, suomalaisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen sekä luonnonsuojeluun ja ilmastonmuutoksen.


Hallitus investoi vuonna 2020 merkittävästi osaamiseen ja koulutukseen kaikille koulutusasteille ulottuvalla 256 miljoonan euron kokonaisuudella, jolla parannetaan koulutuksen laatua ja tasa-arvoa, sekä nostetaan suomalaisten osaamistasoa. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen hallitusohjelman mukaiset korotukset toteutetaan täysimääräisinä heti vuonna 2020. Lasten ja nuorten maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivien yhteydessä kehitetään. Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennetään 1.8.2020 alkaen. Hallitus on sitoutunut 75 prosentin työllisyystavoitteeseen normaalin kansainvälisen ja siitä heijastuvan kotimaisen talouskehityksen oloissa. Hallituksen työllisyystoimilla haetaan vähintään 60 000 lisätyöllistä.


Keskustan linja on aina ollut koko maan tasapainoinen kehittäminen. Tämä näkyy myös budjetissa. Lapissa poliisien virkoja lisätään ja kuntien talousahdinkoa lievitetään. Monessa yhteydessä poistettavaksi vaadittu kuljetustuki saatiin pysyväksi ja rahaa on myös tieremontteihin. Tärkeää on myös Ajoksen väylän syventäminen. Keskustan Peräpohjolan piirihallitus esitti kannanottonaan elokuussa Ylitorniolla järjestetyssä kokouksessaan, että myös muita pohjoiseen liittyviä hankkeita tulisi vauhdittaa. Tämä koskee erityisesti Kemin biotuotetehdasta.


Tanja Joona

Puheenjohtaja

Keskustan Peräpohjolan piiri

Categories: None