Peräpohjolan Keskusta

Click here to edit subtitle

Uutiset ja kannanotot

Tanja Joonan kirje jäsenille

Posted by Kai Puro on September 12, 2019 at 3:50 AM

Hyvä Keskustan jäsen, tervehdys Peräpohjolasta!


Keskustan Peräpohjolan piiri koki lauantaina 7.9.2019 ennennäkemättömän ilon ja riemun, kun torniolainen elinkeinoministerimme Katri Kulmuni valittiin ylimääräisessä puoluekokouksessa puolueen uudeksi puheenjohtajaksi! Saavutus on kertakaikkisen hieno, olemme kaikki ylpeitä Katrista!


Kokouksessa meitä peräpohjalaisia oli aivan mukavasti paikalla, mutta pelkästään meidän äänet eivät riittäneet valintaan. Kannustusjoukkoja oli läsnä ympäri Suomea ja myös puheenvuoroja käytettiin runsaasti! Puoluekokous oli jännittävä ja varsinainen äänestyshetki venyi jo iltaan. Puheenjohtajan valinnan jälkeen tunnelma oli varmasti katossa eri puolilla Suomea ja kokouksesta kotiin palaavilla. Nyt me yhdessä lähdemme nostamaan Keskustan kannatuslukuja ja siihen Katri tarvitsee meitä kaikkia. Esimerkiksi vuoden 2021 kuntavaaleja on syytä lähteä valmistelemaan jo nyt!


Keskustan puoluekokous valitsi lisäksi varapuheenjohtajaksi Petri Honkosen. Lämpimät onnittelut myös hänelle! Kiitokset myös Mikko Kärnälle keskustelun herättämisestä ja rehdistä kilvasta varapuheenjohtajan vaalissa.

 

Miksi Keskusta?

Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille. Sata vuotta sitten Keskustan aatteeseen vahvasti vaikuttanut Santeri Alkio linjasi: "Ihmisyyden kehitystarve ja sen edellytykset on pantava kaiken yhteiskunnallisen ja valtiollisen uudistuksen pohjaksi." Alkion teesi on tänään ajankohtaisempi kuin koskaan.


Keskustan Peräpohjolan piirissä toimintamme on ollut vilkasta koko alkuvuoden. Olemme osallistuneet aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin, tavanneet ihmisiä kunnallisjärjestöjen kokouksissa, vaalikentillä ja markettien edessä. Paikallisyhdistystoiminta on keskusta-aatteen kivijalka Enontekiöltä Simoon. Rakennamme yli sukupolvien kestävää, tasa-arvoista ja turvallista yhteiskuntaa ja se näkyy myös paikallisyhdistysten ja kunnallisjärjestöjen toiminnassa. Teemme työtä koko Suomen puolesta ja etsimme ratkaisuja myös ihmiskunnan suuriin haasteisiin. Millä muulla puolueella on yhtä vahva edistyksellinen, omaleimainen ja juurevaa arvopohja, joka on kaiken toimintamme perusta? Keskusta-aate on ylisukupolvinen aate, joka tuntee ihmisten tarpeet ja puhuu arjen kieltä. Haastavien aikojen edessäkin olemme valmiita kantamaan vastuuta.


Lapset ja lapsiperheet

Peräpohjolan piiri on ottanut tavoitteeksi huomioida erityisesti lapset ja lapsiperheet erilaisissa puolueen tilaisuuksissa. Tästä hyvänä esimerkkinä oli lapsille järjestetty toiminta ja hauska pomppulinna piirin kesäjuhlassa elokuussa Ylitorniolla. Suomen kohtalonkysymyksenä pidettäviä haasteita liittyen perhepolitiikkaan ja syntyvyyteen tulisi tarkastella myös suhteessa aluepolitiikkaan, mutta myös koko Suomen tulevaisuuteen. Lasten saamista ei tulisi rinnastaa ilmastotekoihin, autolla ajamiseen tai metsien hakkuisiin. Lapset ovat onni ja siunaus, yhteiskuntamme säilymisen ja kehittymisen perusedellytys.


Kannatus ja hallitustyöskentely

Hallitusohjelmassa sitoudutaan mm. teiden, ratojen ja muiden väylien kunnossapitoon kaikkialla maassa. Poliisin läsnäolo turvataan myös haja-asutusalueilla. Ilmastonmuutosta hillitään maakuntien uusiutuvia luonnonvaroja kestävästi hyödyntämällä. Tämän on tapahduttava myös maaseudun ja kaikkien pienituloisten ihmisten kannalta oikeudenmukaisesti. Kotimaisen ruoantuotannon kannattavuutta on edelleen parannettava. Koulutuksen lisäksi yrittämisen mahdollisuudet on jatkossakin turvattava koko Suomessa. Työllistävien yrittäjien verotus ei kiristy, mikä oli myös Keskustan kynnyskysymyksiä hallitusneuvotteluissa.


Kun Keskusta kesäkuussa päätti osallistua hallitusvastuuseen tasa-arvoisemman, perhemyönteisemmän ja työllistävämmän Suomen rakentamiseksi moni mietti, oliko ratkaisu oikea. SDP:n vetämien hallitusneuvotteluiden tuloksena syntyi kuitenkin – no, hyvin keskustalainen hallitusohjelma. Keskustan kannatus viimeisimmän (YLE 5.9.) mittauksen mukaan on kuitenkin vain 11,6 prosenttia. Syitä ja seurauksia tälle on syytä pohtia isommalla joukolla jo lähiaikoina.


Kannatusmittauksen tuloksesta huolimatta – tai ehkäpä juuri siitä syystä, kannustan kaikkia kunnallisjärjestöjä Peräpohjolan piirin alueella aloittamaan ehdokkaiden hankinnan kuntavaaleihin, jotka järjestetään 2021. Vain tällä tavalla varmistamme Keskustan näkyvyyden lappilaisessa kuntapolitiikassa, joka tarjoaa palvelut kaikille asuinpaikasta huolimatta, pitää huolta ikäihmisistä ja heikompiarvoisista, tukee yritteliäisyyttä ja arvostaa lapsiperheiden panosta yhteiskunnallemme.


Tule mukaan toimintaamme! Ole yhteydessä!

Tanja Joona

Puheenjohtaja

Categories: None