Peräpohjolan Keskusta

Click here to edit subtitle

Uutiset ja kannanotot

Keskustan Peräpohjolan piiri kantaa huolta sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksesta tulevaisuudessa

Posted by Kai Puro on May 11, 2012 at 3:50 AM

Kansalaisilla on oikeus julkisen vallan järjestämiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Laki edellyttää terveyspalveluissa asiakaslähtöisyyttä, valinnanvapauden edistämistä ja palveluiden tasavertaista saatavuutta. Palvelujen saamisen esteenä ei saa olla kansalaisen maksukyky tai asuinpaikka.


Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä tulee olla julkisella vallalla.


Keskustan Peräpohjolan piirin mielestä tasapuolisten sosiaali- ja terveyspalvelujen takaamiseksi on valtion ja kuntien välistä tehtävä- ja kustannusjakoa selkeytettävä. Valtio ei voi vetäytyä vastuustaan sälyttämällä näiden peruspalvelujen järjestämis- ja rahoitusvastuuta.

Categories: None