Peräpohjolan Keskusta

Click here to edit subtitle

Uutiset ja kannanotot

Keskustan Peräpohjolan piirikokouksen kannanotto

Posted by Kai Puro on November 7, 2016 at 2:45 AM

Keskustan Peräpohjolan piirikokouksen kannanotto


Keskustan Peräpohjolan piiri nosti esille kuntien elinvoiman ja yritysten toimintaedellytysten parantamisen. Toimiva lento-, juna- ja maantieliikenne on tärkeää pitkien etäisyyksien Lapille. Erityisen huolissaan piirikokousväki oli ammatillisen koulutuksen kohtalosta Lapissa. Kokous linjasi omat tärkeimmät viestinsä välitettäväksi Keskustan johdolle ja eduskuntaan.


Koulutusreformista ei saa tulla näivettämislaki


Ammatillisen koulutuksen uudistaminen on tarpeellinen ja siihen liittyvä lakiluonnos on tulossa lähipäivinä lausunnolle. Reformiluonnos painottaa osaamisperustaisuutta ja asiakaslähtöisyyttä, johon koulutuksenjärjestäjät ovat suhtautuneet positiivisesti. Ammatillisen koulutuksen tulisi myös vahvistaa kilpailu- ja palvelukykyä sekä edellytyksiä uudistumiselle. Tämä ei näy lakiluonnoksessa.


Ammatillinen koulutus on ollut voimakkaassa muutoksessa, ja leikkauksia on toteutettu vuodesta 2012 alkaen. On jäädytetty indeksikorotuksia, ammatillisen perustutkintokoulutuksen järjestämislupia ja aikuiskoulutusta on leikattu.


Nyt reformissa ollaan leikkaamassa ammatillisesta koulutuksesta, aikaisempien lisäksi, vuonna 2017 yli 190 miljoonaa euroa! Uudistuksessa on korostettu, että rahoituksen leikkauksia ei ole tulossa. Asia on päinvastoin.


Toteutuessaan uusi rahoitusmalli siirtää rahoitusta kasvukeskuksiin samoin kuin vuosina 2014-2016 tehdyt leikkaukset. Tämä johtaa kasvukeskusten kiihtyvään kasvuun ja maakuntien näivettymiseen. Rahoituslaissa alueiden elinkeinoelämän tarpeet ja erityispiirteet jäävät huomiotta.


Keskustan Peräpohjolan piirin mielestä rahoituslain vaikuttavuutta tulisi tarkastella laajemmasta näkökulmasta. Tulisi huomioida myös reuna-alueet, joissa on joko yksi tai vain muutama koulutuksenjärjestäjä. Jos vaikuttavuusrahoituksen kriteerinä ovat pelkästään tutkinnot ja työllistyminen, opiskelijoiden karsimiseen joudutaan myös reuna-alueilla. Ilman koulutuspaikkaa jäävät oppilaat ovat heikoimmin peruskoulussa menestyneitä oppilaita. Vaarana on nuorten syrjäytymisen lisääntyminen. Mihin he jatkossa sijoittuvat?


Mielestämme uusi rahoitusmalli unohtaa ammatillisen koulutuksen vastuun myös heikommin menestyvistä opiskelijoista. Vaikuttavuusrahoituksella tähdätään ainoastaan nopeaan valmistumiseen ja työllistymiseen. On unohdettu täysin se tosiasia, että mitä vähemmän alueella on koulutuksen järjestäjiä, sitä suurempi merkitys näillä toimijoilla on oman alueensa hyvinvointiin ja elinvoimaan.


Elinvoimaa aluetalouteen


Hyvä saavutettavuus vahvistaa kilpailukykyä ja aluetaloutta. Lapin tie- ja rataverkkoa korjataan merkittävästi lähivuosina. Valtion investointisuunnitelmaan halutaan kuitenkin jo tällä eduskuntakaudella päätöksiä Keminmaa-Tornio-Kolari radan sähköistämisestä. Lentoliikenteen tärkeyttä koko Lapille tukee uusi asetus maakuntakenttien aseman turvaamisesta. Kemi-Tornio lentokenttä on tärkeä alueen isojen teollisuusyritysten kannalta. Lapin alueen yrityksille on elinehto kuljetustuen lisääminen maantieliikenteessä.


Suomalainen lähiruoka on valistuneiden kuluttajien keskuudessa entistä arvostetumpaa, mutta alkutuottajien toimeentulo on uhattuna. Lähiruoan hankintaketjuja tulee kehittää ja maataloutta säätelevää byrokratiaa vähentää.


Keskustan Peräpohjolan piiri

Pekka Pelttari, puheenjohtaja

Categories: None