Peräpohjolan Keskusta

Click here to edit subtitle

Uutiset ja kannanotot

Puheenjohtaja Tanja Joonan vappupuhe

Posted by Kai Puro on May 1, 2019 at 3:35 AM

Arvoisa vappuväki,


Olisi ollut mukava näin puheen aluksi todeta, että ilma on kuin morsian, niin kuin se vappuna usein ruukaa olla. Tämänpäiväinen sää kuvastaa kuitenkin ehkä enemmän sitä viime viikkojen tunnetta, joka eduskuntavaalien jälkeen monessa keskustalaisessa kodissa on ollut.


Hyvät kuulijat,


kansanvalta on taas puhunut. Suomi on saanut historiallisen vaalituloksen ja ottanut askeleen vasemmalle, tosin odotettua lyhyemmän. Yksikään puolue ei saanut yli 18 prosentin kannatusta ja vaivoin suurimpana pysyneen SDP:n Antti Rinteen neuvottelumandaatti on jokseenkin hutera. Perussuomalaisten rynnistys oli vahva. Kansallismielinen populismi voi Suomessakin hyvin. Hallituspuolueista siniset hävisi politiikan kartalta ja Keskusta kärsi rökäletappion.


Luvassa on vaikeat hallitusneuvottelut, joiden lopputulos ei ole ennakolta selvä. Tulos ennakoi myös vaikeaa hallituskautta, sillä tulosten ja vaalikeskusteluiden perusteella on haastavaa perustaa hallitus, jolla olisi vahva sisäinen yhtenäisyys ja tahtotila. Sen me tiedämme, että juhlan jälkeen alkaa nopeasti arki, joka voi osoittautua päättäjille odotettua vaikeammaksi. Nyt pitää uskaltaa kohdata tosiasiat ja hyväksyä se, että taloudella on reunaehtonsa.


Hyvät ystävät,


vaikka viime hallituskaudella työttömyysastetta pystyttiinkin nostamaan ja luomaan yli 140 000 uutta työpaikkaa, julkinen talous on edelleen ylivelkaantunut, mikä tarkoittaa, että holtittomaan jakopolitiikkaan ei ole varaa. Olennaista on tehdä sellaista työn politiikkaa, joka nostaa työllisyysastetta ja työtunteja. Työllisyyden ja tuottavuuden kasvun kautta voi myöhemmin syntyä jakovaraa, mutta vielä sitä ei valitettavasti ole.


Meri-Lapin ja koko Lapin työllisyyden kannalta positiivinen uutinen saatiin viime perjantaina, kun Metsä Group ilmoitti rakentavansa Kemiin uuden miljardiluokan biotuotetehtaan. Tehdas olisi yli kaksi kertaa nykyisen tehtaan kokoinen ja samaa luokkaa kuin vuonna 2017 valmistunut Äänekosken tehdas. Tuotanto olisi 1,3 miljoonaa tonnia. Puuta tarvittaisiin tehtaalla niin ikään yli tuplasti nykyiseen määrään nähden. Tärkeä asia hankkeen toteuttamiselle on logistiikka. Siinä merkittävässä roolissa on satama ja meriväylä. Ajoksen väylän syventäminen on tärkeä osa hanketta, kuin myös alueen muu logistinen infra. Näin mittava hanke tulee huomioida hallitusneuvotteluissa. Sen merkitys työllisyydelle ja koko kansantaloudelle on huomattava, puhumattakaan alueellisista vaikutuksista muuttoliikkeeseen ja hyvinvointiin.


Kansantaloutemme ja erityisesti vientimme perusta nojaa maakuntiin. Teollisuustuotannosta Uudenmaan osuus on vain 25 % kun asukkaita on 30 %. Maakuntien yrityksistä pääkaupunkiseutu ottaakin lähes poikkeuksetta ”papin kymmenyksensä”. Perustellusti maakuntien myönteinen kehitys heijastuu vahvemmin Helsinkiin kuin päinvastoin.


Keskusteluissa väitetään usein, että pääkaupunkiseudun ihmiset elättävät muuta maata. Tällöin unohdetaan, että alueita ei veroteta, vaan ihmisiä. Tosiasia on, että pääkaupunkiseudun asukas maksaa saman suuruisesta tulosta vähemmän veroa kuin esimerkiksi lappilainen. Näitä ja muita faktoja esittävät entiset ministerit Hannes Manninen ja Tapani Tölli tuoreessa Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisussa, johon kehotan teitä tutustumaan.


Olen Töllin ja Mannisen kanssa samaa mieltä siitä, että Suomesta on rakennettu pääkaupunkikeskeinen maa. Maantieteemme ja vähäisen asukaslukumme vuoksi sitä voi pitää pääosin perusteltuna, mutta siitä syystä pääkaupungin on kannettava vastuuta myös koko maan kehityksestä. Helsingin seudulla on vähintään 50 – 60 000 työpaikkaa, joiden olemassaolo perustuu muun maan toimintoihin. Näistä yksin valtion työpaikkoja on n. 24 000. Valtion luvuissa ei ole yliopistojen henkilöstöä, joka Helsingin seudulla on 7 000 henkeä, eikä valtio-omisteisia erillisyhtiöitä kuten esimerkiksi YLE, KELA tai Veikkaus. Ne mukaan lukien tilastot muuttuisivat vielä paljon Helsinki-keskeisemmiksi.


Kaikki edellä kuvattu on vankka peruste alueellisille tulonsiirroille mm. verotulotasaukselle. Se on korvaus pääkaupungin erityisasemasta.


Hyvät kuulijat,


Eduskuntavaalit on takana, mutta tämän kuun lopussa on uudet vaalit, europarlamenttivaalit. Me Keskustassa haluamme olla rakentamassa yhtenäistä ja vahvaa Euroopan unionia. Unionia, joka kykenee päätöksentekoon ja päätösten toimeenpanoon niissä isoissa asioissa, joista on järkevää linjata unionin tasolla.


Euroopan unionilla on vastassaan ennen näkemättömiä haasteita. Konfliktit, terrorismi, ilmastonmuutos, paine muuttoliikkeseen, sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoistuminen ovat sekä maailmanlaajuisia että eurooppalaisia haasteita. Jotta EU voi olla vahva ulospäin, on meidän juuri tässä hetkessä oltava erityisen yhtenäisiä sisältä. EU:n ei tule vaikeuttaa suomalaisten elämää, vaan päinvastoin. Keskusta haluaa, että me suomalaiset näymme ja kuulumme EU:n päätöksenteon eri tasoilla. Huutelu ei kuitenkaan auta. Politiikassa on oltava sisältöä, oikeita tekoja ja selkeitä tavoitteita. Keskusta haluaa yhtenäisen Euroopan. On tärkeää, että ihmiset käyttävät äänioikeuttaan toukokuun 26. päivä. Keskustalla on lista täynnä erinomaisia ehdokkaita ja tärkeää olisi, että myös Lapin ääni kuuluisi Euroopan parlamentissa.


Pitkä matka ei ole myöskään kevään 2021 kuntavaaleihin, jonka ehdokasasettelu on syytä aloittaa heti. Myös näiden vaalien eteen on tehtävä hurjasti töitä, jotta voimme taata muun muassa kyläkoulujen pysymisen sekä lähipalveluiden saatavuuden lappilaisille. Näin ylioppilaiden, opiskelijoiden ja työväen merkkipäivänä on hyvä muistuttaa siitä, miten tärkeää on luoda kaikille nuorille sopivia koulutuspolkuja työelämään ja mahdollisuuksia jäädä tänne Lappiin asumaan.


Me keskustalaiset toimimme ihmislähtöisesti ja meille on tärkeää, että voimme vaikuttaa niihin arjen asioihin, jotka ovat meillä tärkeitä ja arkisia asioita, muun muassa päiväkodit, koulut, terveydenhuolto, vanhusten hoito ja lähikaupat. Tarvitsemme nuoria ja aktiivisia ihmisiä sekä kokeneita ja paljon nähneitä mukaan toimintaamme, jotta voimme kuntavaalien jälkeenkin vaikuttaa paikallisesti ja kunnallisesti näihin meille kaikille tärkeisiin asioihin.


Toivotan teille kaikille oikein iloista, hyvää ja valoisaa vapun päivää ja lämmintä kevään jatkoa!


Categories: None