Peräpohjolan Keskusta

Click here to edit subtitle

Uutiset ja kannanotot

Puheenjohtaja Tanja Joonan vapputerveiset!

Posted on April 30, 2020 at 6:30 AM

Hyvät keskustalaiset aatesisaret ja veljet,


Keskustan Peräpohjolan piirin Vihreää vappua on perinteisesti vietetty Torniossa. Tänä vuonna vietämme sitä kukin tahoillamme. Olemme eläneet kuluneen kevättalven hyvin poikkeuksellisia aikoja. Viime viikot ovat osoittaneet, miten nopeasti yhteiskuntaa kohtaava kriisi voi muuttaa arkista elämäämme. Maailmalla jo kuukausia riehunut koronavirus koskettaa tuhansia ihmisiä ja satoja suomalaisiakin on joutunut tämän viheliäisen sairauden kohtaamaan. Suomen tilanne koronaviruksen osalta on kuitenkin monia muita Euroopan maita parempi.


Inhimillisiä menetyksiä on toki tullut, mutta kokonaisuutena sairaudesta on Suomessa selvitty pelättyä vähemmällä. Rajoitukset ovat purreet, vaikka ne ovat ihmisten arkea monin tavoin rassanneet.


Suomessa ollaan siirtymässä hiljalleen myös tavallisempaa elämää kohti. Tietä eteen- ja ulospäin valmistelee Hetemäen virkamiestyöryhmä. Hallitus tulee käsittelemään ensin koulujen ja vapun jälkeen muita rajoituksia.


Hallitus ilmoitti viime viikolla, että Suomen linja on tästä eteenpäin rajoitustoimien hallittu purkaminen ja sen vastapainona testaa, jäljitä, eristä, hoida -ajattelu. Keskusta on vaatinut testauksen lisäämistä jo pitkään. Siinä tarvitaan julkisen ja yksityisen puolen sekä tutkimuslaitosten yhteistyötä.


Vaara ei ole kuitenkaan ohi. Tauti jyllää edelleen. Siksi jokaiselta vaaditaan varovaisuutta edelleen ja esimerkiksi isot tapahtumat on kesältä peruttu heinäkuun loppuun saakka. Arki on meillä ja muualla enemmän tai vähemmän poikkeuksellista pitkään. Myös Keskustan Peräpohjolan piirissä on sopeutettu toimintaa vallitsevaan tilanteeseen nähden. Olemme siirtäneet vuosikokouksen pidettäväksi elokuulle ja pakolliset kokoukset on pyritty järjestämään etäkokouksina.


Kuten olemme saaneet kuulla, koronaviruksen aiheuttamat vahingot taloudelle ovat mittavat. Siksi myös yhteiskunnan vastaantulo on ollut ja on poikkeuksellisen iso. Seuraava lisäbudjetti annetaan eduskunnalle jo toukokuussa.


Yritystukien kohdentumisessa on ollut ongelmia. Business Finlandin jakamat tuet selvitetään ja tarkastetaan. Tuet on kohdistettava paremmin yrityksille, jotka työllistävät ja joilla on tulevaisuuden näkymiä, mutta jotka kärsivät tästä tilanteesta nyt. Ravintola-alalle valmistellaan oma pakettinsa.


Virheitäkin on varmasti tehty. Etenkin sotku suojavarusteista sekä siihen liittyvä sosiaali- ja terveysministeriön sisäinen tilanne on käsittämätön. Jälkipyykki pestään taatusti aikanaan. Nyt on kuitenkin tehtävä edelleen kaikki mahdollinen, että Suomi pääsee kriisistä yli mahdollisimman vähin vahingoin.

 

Hyvät ystävät,


Tänä keväänä moni meistä on siirtänyt työpisteensä keittiön pöydän tai kotitoimiston ääreen. Päivät ovat rytmittyneet hyvin eri tavalla, varsinkin jos perheessä on ollut myös pieniä lapsia. Koulunkäyntiä ei ole keskeytetty. Etäopetus on eri asia kuin kotikoulu, jossa vastuu opettamisesta olisi vanhemmilla. Etäopiskelussa päävastuu oppilaan opetuksesta on opettajalla, mutta varsinkin pienemmät lapset tarvitsevat usein koulutehtävien tekoon apua ja tukea vanhemmilta. Etätyöt ja – opinnot keskeytyvät päivän mittaan useaan kertaan, mutta toisaalta olemme saaneet elää toisenlaista arkea – tiiviisti yhdessä.


Oppilaat saavat opettajilta kotiin ohjeet päivittäisistä koulutehtävistä. Eri kouluissa käytetään erilaisia sähköisiä oppimisalustoja ja viestintävälineitä live-etäopetukseen. Osalla oppilaista jokainen koulupäivä alkaa etäpalaverilla opettajan ja luokkakaverien kanssa. Osa seuraa myös päivän aikana livelähetyksiä tai katsoo opettajan tekemiä oppimisvideoita.


Erilaiset sähköiset materiaalit helpottavat ja monipuolistavat myös opiskelua. Etäopetuksen toteuttamistavoissa on suuria eroja. Useimmissa kouluissa etäopetukseen siirtymisen myötä on tehty samalla iso digiloikka. Sillä on oletettavasti vaikutuksia opetusmenetelmiin ja -tapoihin myös normaaliin koulutyöhön ja lähiopetukseen palatessa. Valtioneuvoston asetus lähiopetuksen rajaamisesta on voimassa 13.5. asti. Rajaus on merkittävä puuttuminen perustuslain takaamaan oikeuteen, eikä se siten ole vähäinen toimi.


Julkisessa keskustelussa lähiopetukseen paluusta toukokuun kahdeksi viimeiseksi viikoksi ovat korostuneet viime päivinä oikeudellisten näkökulmien sijaan enemmälti mielipidekysymykset. Valtioneuvosto on käynyt keskustelua koronavirusepidemian tilannekuvasta ja rajoitustoimien jatkosta. Koulujen lähiopetuksen rajoittamisen osalta ei ole tehty vielä päätöksiä. Päätökset tehtäneen lähiaikoina.

 

Lopuksi muutama sana vaaleista – ainahan ne ovat edessäpäin!

 

Vuosi 2020 on vaaliton vuosi, mutta pitkä matka ei ole kevään 2021 kuntavaaleihin, jonka ehdokasasettelu on syytä aloittaa viimeistään nyt. Myös näiden vaalien eteen on tehtävä hurjasti töitä, jotta voimme taata muun muassa kyläkoulujen pysymisen sekä lähipalveluiden saatavuuden lappilaisille. Näin ylioppilaiden, opiskelijoiden ja työväen merkkipäivänä on hyvä muistuttaa siitä, miten tärkeää on luoda kaikille nuorille sopivia koulutuspolkuja työelämään ja mahdollisuuksia jäädä tänne Lappiin asumaan.


Kuntapolitiikassa mukana oleminen on konkreettisin tapa vaikuttaa oman kunnan tai kaupungin asioihin. Muutaman vaalikauden kokemuksella kuntapolitiikassa, koen oman oppimiseni olleen korkea ja työn hyvin palkitsevaa. Innostus kuntapoliitikon työhön on kasvanut kokemuksen ja vaikutuskanavien löytymisen kautta.


Ehkä parasta henkilökohtaisella tasolla on kuitenkin uusien ystävyyssuhteiden löytyminen ja yhdessä tekeminen silloin kun parhaimmillaan siihen on päästy. Me keskustalaiset toimimme ihmislähtöisesti ja meille on tärkeää, että voimme vaikuttaa niihin arjen asioihin, jotka ovat meillä tärkeitä ja arkisia asioita, muun muassa päiväkodit, koulut, terveydenhuolto, vanhusten hoito ja lähikaupat. Tarvitsemme nuoria ja aktiivisia ihmisiä sekä kokeneita ja paljon nähneitä mukaan toimintaamme, jotta voimme kuntavaalien jälkeenkin vaikuttaa paikallisesti ja kunnallisesti näihin meille kaikille tärkeisiin asioihin.


Lähde sinäkin mukaan Keskustan kuntavaaliehdokkaaksi! Lisätietoa löydät osoitteesta: https://www.keskusta.fi/Suomeksi/Kuntavaalit-2021---ehdokkaaksi" target="_blank">www.keskusta.fi/Suomeksi/Kuntavaalit-2021---ehdokkaaksi

 

Vapusta valoisampi – Keskustan kansanedustajien tulevaisuustuvat

 

Keskustan kansanedustajat pitävät tulevaisuustupia Facebookissa vapunpäivänä 1.5. osana Keskustan Vihreää Vappua. Facebook Live -lähetyksinä toteutettavat vapputilaisuudet toteutetaan vapunpäivänä. Tiedot tulevaisuustuvista kootaan osoitteeseen www.keskusta.fi/vihreavappu, josta pääsee klikkaamaan myös itsensä mukaan haluamaansa virtuaalitilaisuuteen.


Tarkoitus on yhdessä pohtia tätä päivää ja tulevaisuutta nyt, kun valonkajoa on vähän, mutta epävarmuutta paljon. Puheet pidetään lyhyinä, kansanedustajat ovat enempi kuulolla ja vastaamassa ihmisten kysymyksiin. Kysymykset ja kommentit pyörivät Facebook Live -lähetyksen chat-kentässä.


Haluan toivottaa oikein iloista, hyvää ja valoisaa vapun päivää ja lämmintä kevään jatkoa!


Pysykää terveinä, huolehtikaa itsestänne ja läheisistänne. Uskon, että jälleennäkemisemme on sitäkin riemukkaampi!


Tanja Joona

Puheenjohtaja

Keskustan Peräpohjolan piiri


 

Categories: None