Peräpohjolan Keskusta

Click here to edit subtitle

Uutiset ja kannanotot

Peräpohjolan Keskusta: kannanotto: infra turvaa investoinnit

Posted on November 11, 2019 at 7:35 AM

Meri-Lappi on identifioitunut vahvana teollisuuskeskittymänä, jolla on valtava merkitys Suomen BKT:hen. Alueella on merkittävä vaikutus Suomen vientiteollisuudelle sillä miltei kaikki tehtaiden lopputuotteet päätyvät vientiin Suomen rajojen ulkopuolelle. Meri-Lappiin on suunnitteilla merkittäviä investointeja mm. Kemin uusi sellutehdas, joka olisi yli kaksi kertaa nykyisen tehtaan kokoinen ja samaa luokkaa kuin vuonna 2017 valmistunut Äänekosken tehdas. Tuotanto tulisi olemaan 1,3 miljoonaa tonnia.


Torniossa sijaitseva Euroopan suurin materiaalin kierrätyslaitos Outokumpu suunnittelee uutta jätti-investointia, jonka pysyvä työllisyysvaikutus tulisi olemaan n. 60 htv. Uusi kuonansulatto tulisi olemaan merkittävä ympäristöteko, sillä sivuvirtojen entistä tehokkaampi hyödyttäminen hillitsee uusien kaivannaisten käyttöä. Uusi investointi parantaisi myös yrityksen kilpailukykyä alati kiristyvillä globaaleilla markkinoilla.

 

Hankkeiden toteutumisia edesauttavia kokonaisuuksia ovat logistiset asiat. Merkittävässä roolissa ovat satamat ja meriväylä. Ajoksen väylän syventäminen on tärkeä osa hanketta, kuin myös alueen muu logistinen infra. Valtiovallan tulee huolehtia toimintaedellytykset yrityksille tukien näin investointihalukkuutta.

 

Yrityksien tehokkaan toiminnan kannalta olennaista on huolehtia ympäröivästä infrasta ja siksi edellytämme, että nelostien remontin rahoitus yltää aina Kemin rajalle asti ja vaadittava 3 miljoonan euron lisärahoitus hankkeen loppuunsaattamiseksi turvataan. Lisäksi edellytämme, että koko VT 21 kunto pidetään ensiluokkaisena.

 

Torniossa on huomioitava Outokummun suunnitelmat malmikuljetusten siirtämisestä raiteille ja sen vaatima radan sähköistys tulee viimeistään nyt saattaa loppuun ja varmistaa tarvittavat määrärahat. Outokummun tehdasalueen viereen Tornio on kaavoittamassa uutta yritysten käyttöön tulevaa aluetta, jolloin sähköistettävän rataosuuden merkitys aina Junkkalanniemeen saakka kasvaa entisestään.

 

Meri-Lapin sijainti maantieteellisesti mm. raskaan teollisuuden yrityksille on ihanteellinen. Stabiili turvallisuustilanne niin Suomen kuin Ruotsin puolella tuo toimintavarmuutta, hyvät meriyhteydet maailmalle. Alueellamme on merkittävä koulutuksen järjestäjä, joka huolehtii yritysten henkilöstön osaamisesta aina rivityöntekijästä johtoportaaseen asti.

 

Lisätietoja:

Tanja Joona

puheenjohtaja

050 345 2944

Categories: None